Code xóa chữ Category Archives

Khi bạn muốn xóa chữ Category Archives trong các chuyên mục như hình sau:

Bạn copy đoạn code sau:

// Xóa chữ Category
function prefix_category_title( $title ) {
if ( is_category() ) {
$title = single_cat_title( , false );
}
return $title;
}
add_filter( ‘get_the_archive_title’, ‘prefix_category_title’ );
Dán  vào file function.php của theme
xóa chữ category
Vậy là xong thôi. Vì một số trang web sẽ bị lưu Cache nên bạn vào trình ẩn dành để xem sẽ thấy ngay kết quả.
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo